SUSUNAN KEPENGURUSAN

KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN BATIK

Susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Batik sebagai berikut;

 

Pembina Yayasan

Ketua                   :    Drs. H. MH. Sukarno, M.Pd.

Anggota              :    H. Sabelie Muslich, B.Sc.

Pengurus Yayasan

Ketua                   :    Ir. H. Solichul Hadi A. Bakri, M.Erg.

Sekretaris I          :    Tetuko, S.Si.T

Sekretaris II         :    Sahrial Amri, ST.

Bendahara           :    H. Burhanudin Wibowo, B.Sc.

Pengawas Yayasan

Anggota             :    Prof. Dr. Hari Purnomo, MT.

Anggota              :    Drs. H. Saleh Badres.

Anggota              :    H. Zaenal Mustaqim, SE.

 

(Hasil keputusan rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Batik Surakarta tanggal 30 Maret 2020)